Prosjekter

Les om noen av våre tidligere prosjekter

Prosjekter

Les om noen av våre tidligere prosjekter

Ferdige prosjekter

ARBINS GATE 5

Klient | MERKANTILBYGG

Budsjett | NOK 2,8 Million

Flateareal | 406,0 m2

Året fullført | 2018 - 2019

PROSJEKTBESKRIVELSE

TKL2 UTF ( Hotellbygg i 5 Etg og 54 rom med bad og kjøkken) – 4255t – komplett rør installasjon for sanitær, sprinkler, vannbåren varme/fjernvarme, utvendig VA installasjon.

 

REICHWEINS GATE 1F

Klient | PRIVATE

Budsjett | NOK 3,9 Million

Flateareal | 115,0 m2

Året fullført | 2017

PROSJEKTBESKRIVELSE

TKL2 PRO og UTF ( Boligbygg/borettslag i 5 Etg + Kjeller. Til sammen 28 leiligheter ) – 1612t - utskifting av soilrør og stikkledninger og branntetting.

 

OSLOMET

Klient | MERKANTILBYGG

Budsjett | NOK 5.0 Million

Flateareal | 406,0 m2

Året fullført | 2019

PROSJEKTBESKRIVELSE

KL3 PRO og UTF – 2559t (pågående) (Bygg for 115 Studentleiligheter i 5 Etg + U med bad og kjøkken, komplett rør installasjon sanitær, sprinkler/brannslukning, utvendig VA, oppvarming gjennom ventilasjon/fjernvarme...

HUK AVENY 10

Klient | OLAI EIENDOM AS

Budsjett | NOK 2,8 Million

Flateareal | 406,0 m2

Året fullført | 2018

PROSJEKTBESKRIVELSE

TTKL2 UTF – 1758t – (Tremannsbolig i 3 Etg. 9 våtrom 3 kjøkken og tekniskrom). Komplett rør installasjon/sanitær, vannbårenvarme i alle gulv og snø smelte ute i innkjørselplass, varmepumpe og brønnboring. Skult sprinkler i leiligheter og åpent i felles areal og teknisk. Felles gass opplegg for grill og peis, ventilasjon, utvendig VA, grunnvanns håndtering og drenspumper. Branntetning mellom branncelle.

GENERAL SPØRCKS GATE 9

Klient | NOR CONSTRUCTION AS

Budsjett | NOK 4,5 Million

Flateareal | 1600,0 m2

Året fullført | 2018

PROSJEKTBESKRIVELSE

TKL2 PRO og UTF (boligblok i 4 Etg og 17 leiligheter ) – 1617,5t – Sprinkler i fellesareal, tappevann/avløp rørinstallasjon for 20 bad, 17 kjøkken og tekniskrom.

 

Knerten BARNEHAGE

Klient | OLAI EIENDOM AS

Budsjett | NOK 2,8 Million

Flateareal | 406,0 m2

Året fullført | 2018 - 2019

PROSJEKTBESKRIVELSE

TKL2 PRO og UTF ( Boligbygg/borettslag i 5 Etg + Kjeller. Til sammen 28 leiligheter ) – 1612t - utskifting av soilrør og stikkledninger og branntetting.

PRO og UTF, barnehage bygg, med vannbåren gulvarme, sanitær og VA.

RUDSTEINVEIEN 24

Klient | Private

Budsjett | NOK 2,5 Million

Flateareal | 406,0 m2

Året fullført | 2017 - 2019

PROSJEKTBESKRIVELSE

TKL1 PRO, UTF – 1409t - komplett rør installasjon i enebolig til sammen 4 bad. 2 vaskerom, sauna og tekninkrom, vannbårenvarme i alle gulv, varmepumpe med brønnboring.

Overskrift

Klient

Budsjett

Flateareal

Året fullført

PROSJEKTBESKRIVELSE

Overskrift

Klient

Budsjett

Flateareal

Året fullført

PROSJEKTBESKRIVELSE

Overskrift

Klient

Budsjett

Flateareal

Året fullført

PROSJEKTBESKRIVELSE

Overskrift

Klient

Budsjett

Flateareal

Året fullført

PROSJEKTBESKRIVELSE