Våre tjenester

Erfarne rørleggere for ditt prosjekt

Våre tjenester

Erfarne rørleggere for ditt prosjekt

Prosjektering

Vi jobber for å utvikle og forstå prosjektforventningene og deretter håndtere disse behovene med et tilpasset, kvalifisert designteam.

VI LEVERER FØLGENDE TJENESTER I TILTAKSKLASSE 2:

Prosjektering av sanitærinstallasjoner

 • Prosjektering av slukkeinstallasjoner

 • Prosjektering av varme- og kuldeinstallasjoner

 • Utførelse av sanitærinstallasjoner

 • Utførelse av slukkeinstallasjoner

 • Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg

 • Utførelse av varme- og kuldeinstallasjoner

VVS

Vi tilbyr ingeniørtjenester for installasjon av interne vannforsyningssystemer i alle typer boliger, bygg og lokaler.

Før vi utfører installasjonsarbeid, legger vi en anskaffelsesplan og bestiller utstyret som trengs. Vær oppmerksom på at levering av utstyr tar litt tid. Etter at nødvendig teknisk utstyr er levert til anlegget, begynner teamene våre å installere alle komponenter og montere vannforsyningssystemer. For å sikre høy kvalitet og samsvar med alle tekniske standarder, utføres installasjonsarbeid bare på grunnlag av designbeslutninger.

Baderom, kjøkken og vaskerom
Vi elsker å skape vakre våtrom og kan tilby:

Nøkkelferdige løsninger
Designprosjekter med vår partner Estera
Bestilling og montering av innredning og sanitærartikler
Installasjon av Gidrolock Professional vannlekkasjesensor med garanti
VVS-service

Oppvarming

Riktig prosjektering er en forutsetning for å få et velfungerende varme- og kjøleanlegg i bygg. IGN VVS AS prosjekterer alle typer varme- og kjøleanlegg, og har spisskompetanse på systemoppbygging, styring og regulering. Vi utfører oppdrag i forbindelse med nybygg, samt ombygging av eksisterende anlegg.

Vi har sentral godkjenning tiltaksklasse 3 for prosjektering av varme- og kuldeinstallasjoner, samt for ventilasjon- og klimainstallasjoner og for fjernvarmeanlegg. Vi har også sentral godkjenning for prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 1.

Eksempler på oppdrag vi har erfaring fra:

 • Kundesentraler for tilknytning til fjernvarme
 • Oppvarming og kjølesystemer i bygg
 • Lokale varme- og kjølesentraler
 • Tappevannsløsninger
 • Utskifting av varmerør
 • Sanitæranlegg

Utvendig VVS

Før vi starter prosjekteringen av et utvendig ingeniørnettverk for vannforsyning og avløp, er det nødvendig å gjennomføre et prosjekt med intern vannforsyning og avløp (vannavfall). Dette for å få innhentet de tekniske spesifikasjonene til leverandøren som skal forsyne byggeprosjektet ditt med vann.

Etter å ha vurdert de tekniske forholdene, kan vi beregne kostnadene ved prosjekteringsarbeid. Vi koordinerer med alle interesserte organisasjoner og tilbyr totalentreprise av vannforsyning og sanitær. Utviklingen av et prosjekt for tilkobling til vannforsyning og avløpsnett gjennomføres på grunnlag av TEK17.

Tappevann

Tappevannsløsninger sørger for hygienisk og sikker tappevannsdistribusjon til alle typer prosjekt og bygg. Vi tilbyr fleksible løsninger tilpasset behov, og du kan alltid føle deg sikker på at arbeidet vi gjør møter kravene til installasjon, drift og vedlikehold. Våre løsninger er også godkjent i henhold til TEK17- og FG-forskriftene.

Brannsprinkleranlegg

Et sprinkleranlegg kan redde liv og helse, og samtidig begrense skader på bygg og inventar ved brann. Et solid sprinkleranlegg er derfor en av de viktigste installasjonene du kan ha i ditt bygg. Vi leverer fullstendige anlegg til nye bygg og tar service på ditt eksisterende.

Service

Har du et eksisterende anlegg som trenger service? Dette kan vi naturligvis hjelpe deg med! Ta kontakt for å avtale en befaring eller for å bestille service.